Fokus på bedre indlæring og koncentration via hørelse, adfærd og motorik  

Har dit barn svært ved at sidde stille på stolen –"klumpe-dumpe" bevægelser, svært ved at koncentrere sig når der er støj i baggrunden, problemer med at udtale eller høre alle ord, synes idræt og sport er svært og er måske ikke så dygtig i skolen....    -så kan vi hjælpe!  

børn med udstrakte arme.jpg

Vi har fokus på at:  

-Styrke Indlæringsevnen
-Styrke Selvtillid, selvværd og trivsel
-Fremme Sproget, udtale og stavning
-Optimere Koncentrationsevnen
-Styrke Balance og koordinering
-Gøre Sport og bevægelege attraktivt
-Minimere Konfliktniveauet
-Minimere Køresyge / Søsyge

 

 

 

Dette sker ved hjælp af daglige motoriske øvelser og lydstimulering i hovedtelefoner. Vi afhjælper de forskellige vanskeligheder individuelt. Og ud fra en indledende undersøgelse udarbejdes der et træningsprogram præcis tilegnet de vanskeligheder der måtte være. Lydstimuleringen foregår med en individuel CD, der bliver lavet ud fra den lyttetest som bliver foretaget.

 

 
   
Lyd- og Motorikvejleder
Valle Jensen
Ring 22 40 33 55

Lyd og Motorik, Auditiv Stimulation, Udtale problemer, Tale besvær, Sansemotorisk træning, Syn, Indlæring, Leg, Motorik, Koncentration, Thorvald Valle Østergaard Jensen, Valle Jensen, Valle, Kjeld Johansen, Læringsbesvær, Indlæringsbesvær, AKG K77, JIAS,