Typisk træningsforløb

      børn med udstrakte arme.jpg     glade løbende børn.jpg     Pige med hovedtelefoner.jpg     dreng på balance.jpg

Auditiv Stimulation:  Efter vi har foretaget en lydtest viser hørekurven om det er gavnligt med en individuel CD at lytte til. Ved afspilning skal der bruges en CD-afspiller eller computer og hovedtelefoner uden basforstærkere, ellers kan hovedtelefonerne ophæve den tilsigtede virkning i musikken. Vi anbefaler hovedtelefoner af mærket AKG K-77. På CD'en er der indspillet musik i 4-6 sekvenser, der passer til den anbefalede lyttetid - Bølgeskvulp adskiller numrene. Musikken skal afspilles ved en tilpas høj lydstyrke, uden det føles ubehageligt. Der kan evt. lyttes i forbindelse med, at man skal sove. Musikken påvirker høre- og sprogcentret i hjernen, selv om man sover. Men man vælger selv, hvornår det er bedst for én at lytte. Lyt kun til det enkelte stykke musik som er påtænkt. Der følger instruktion med CD'en med oplysninger om, hvor længe der skal lyttes daglig, hvor mange dage om ugen og i hvor lang en periode. Oftest vil det være 10 min. 6 dage ugentlig i 8-12 uger. Perioden er individuel og afhænger af vanskelighedernes omfang og ens alder.
I perioden, hvor man modtager lydterapi, må der ikke lyttes til anden musik gennem hovedtelefoner. Dette gælder også ved brug af hovedtelefoner til computerspil. Dog må der gerne lyttes til lydbøger og film, hvor der udelukkende er oplæsning og tale. (INGEN MUSIK)
Efter lytteperiode skal der foretages en opfølgende lydtest med henblik på en ny CD. Ved den efterfølgende undersøgelse testes og vurderes hørelsen påny. Herefter bestilles den næste CD, hvor lydstyrken på de enkelte frekvenser bliver tilrettet yderligere. De fleste har behov for 4-5 CD'er.

Sansemotorisk træning:  Efter den sansemotoriske undersøgelse er foretaget, finder vi årsagerne til problemerne og konkretisere om, og hvor, det er vigtigt for den enkelte at sætte ind med motoriske øvelser. Når dette er klarlagt, planlægger vi et individuelt træningsforløb. Der vil næsten altid være nogle basale færdigheder der skal styrkes og bevistgøres. Træningsforløbet omhandler ca. ½ times daglige fysiske øvelser hjemme. Øvelserne skriver I op løbende under lektionen, så I kan huske dem når i kommer hjem. Efter ca. 14 dages træning er det tid til at få en ny lektion med opfølgning og nye øvelser. Sådan foregår træningen ca. 6-12 måneder og herefter vil I tydeligt kunne se en forskel og udvikling. I perioden hvor man træner intensivt, er det vigtigt at have fokus på sundhed, motion og kost. Det er en fordel at spise kostilskud som EyeQ fiskeolie da dette påvirker hjernen til bedre og hurtig udvikling. Vi vil forsøge at gøre træningen så sjov og varierende som muligt, men ind i mellem kan der opstå perioder hvor der skal mere motivation til. Her er det en fordel at I kontakter os, så vi sammen hjælpes ad med at "bestige bjerget".

Det er vores erfaring at træning af ovenstående art vil give styrke og være skelsættende på flere områder. Man vil virkelig kunne se effekten og dermed forstå at man har fået:

-Styrket Indlæringsevnen

-Styrket Selvtillid og selvværd

-Sproget, udtale og stavning er blevet bedre

-Koncentrationsevnen øget

-Styrket Balancen og koordineringen

-Sport og bevægelege er mere attraktive

-Konfliktniveauet minimeret

-Køresyge / Søsyge næsten forsvundet 


 
   
Lyd- og Motorikvejleder
Valle Jensen
Ring 22 40 33 55

Lyd og Motorik, Auditiv Stimulation, Udtale problemer, Tale besvær, Sansemotorisk træning, Syn, Indlæring, Leg, Motorik, Koncentration, Thorvald Valle Østergaard Jensen, Valle Jensen, Valle, Kjeld Johansen, Læringsbesvær, Indlæringsbesvær, AKG K77, JIAS,